تعمیر موتورسیکلت

تشخیص عیب از روی صداهای تولید شده در موتورسیکلت:

ترمزها:

صدای جیر جیر غیر ممتد :

تاب داشتن دیسک یا قسمتی بر روی دیسک برجسته تر از بقیه دیسک هست

صدای جیر جیر ممتد :

نزدیک بودن لنتها به دیسک

صدای جیر جیر هنگام ترمز گیری :

نو بودن لنتها و یا برعکس فرسوده بودن لنتها

صدای جیغ کشیدن هنگام ترمز گیری :

شیشه کردن لنتها ( سیقلی شدن ، براق شدن لنتها )

زنجیر چرخ:

صدای ویز ویز کردن : سفت بودن زنجیر

صدای شلق شلق کردن : شل بودن زنجیر

صدای شلق شلق و یا ویز ویز غیر ممتد : خراب بودن زنجیر

صدای جیر جیر کردن: خشک بودن زنجیر و نیاز به روغن کاری

مشاهده افزایش فاصله بین مهره های زنجیر: کشیدگی زنجیر و خراب شدن آن

باتری:

صدای تیک تیک از استارت هنگام استارت زدن : باتری ضعیف

صدایی بسیار ضعیف همچون بخار آب: داغ شدن اسید باتری

مشاهده حباب های بسیار ریز در باطری ( جوشیدن اسید درون باتری): درحال و یا خراب شدن باتری به دلیل ولتاژ زیاد جهت شارژ شدن توسط شارژر

مشاهده شوره زدن کنار بسط های باطری: گرفتگی خروجی اصلی بخار اسید باتری

اگزوز:

صدای زیرینگ زیرینگ درون اگزوز: ریختن پره های اگزوز و یا افتادن جسمی درون اگزوز

روغن موتور: مشاهده عدم تغییر رنگ ( رنگ روغن همانندن قبل از استفاده آن) روغن پس از طی 150 کیلومتر: عدم کیفیت مناسب و پاک کنندگی در انجین

مشاهده تغییر رنگ شدید روغن پس از طی 150 کیلومتر: تقلبی بودن روغن ( روغن بازیافتی)

مشاهده عدم تغییر غلظت در هنگام گرم بودن انجین: تقلبی بودن روغن

مشاهده رقیق شدن بسیار زیاد و غیر طبیعی در هنگام گرم بودن انجین: تقلبی بودن روغن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.