مرور برچسب

کامپیوتر

تعمیر باتری لپ تاپ در منزل – روش زنده کردن باتری خراب لپ تاپ

باتری لپ تاپ یکی از آسیب پذیرترین قطعات آن است. در واقع گرچه روش هایی برای افزایش عمر باتری لپ تاپ وجود دارد، با این وجود شما نهایتاً می توانید 2 تا 3 سال از آن استفاده کنید و پس از آن باید به تعویض باتری فکر کنید.  البته اگر آسیب وارده به…
ادامه مطلب ...